مشاوره در انتخاب مواد

مشاوره در انتخاب مواد

از خدمات ديگر قابل ارائه توسط شركت ارائه مشاوره فنی به مشتريان خود در انتخاب مواد مناسب و همچنين تامين مواد اوليه تخصصی از منابع معتبر خارجی و نيز آميزه سازی مواد مورد نياز طبق نظر مشتری می باشد. اولين و مهمترين مرحله در تامين مواد تعيين و تعريف الزامات كاربردی مورد نياز با در نظر گرفتن ملاحظاتی نظير خواص فيزيكی، مكانيكی، حرارتی، شيميايی و اصطكاكی با توجه به محيطی كه قطعه در آن كار می كند، می باشد. از جمله موادی كه هم اكنون اين شركت برای مشتريان خود تامين می نمايد می توان به مواد زير اشاره نمود:

 ABS (در گريدهای مختلف)

 PA پلی آميد – در انواع گريد نرم، دارای الياف شيشه و انواع 6، 66، 11، 12

POM پلی استال – ( در گريدهای مختلف)

PU پلی يورتان تزريقی (ويژه توليد قطعات تزريقی در سختي های مختلف)

  PP, PE( در گريدهای مختلف )

 
   

 


چاپ