طراحی محصول و خدمات

طراحی محصول و تولید

در شركت پانیذ پلاستیک البرز تلفيق دانش مهندسی و تجربه موجب شده است امكان انجام پروژه ها به نحو مطلوب از مرحله طراحی تا توليد انبوه با تكنولوژيهای تزريق پلاستيك و ... فراهم شود. در ابتدای شروع هر پروژه ضمن بر گزاری جلساتی با كارشناسان مشتری نقطه نظرات مشتری دريافت شده و كارشناسان، پيشنهادات خود را در موارد مختلف از جمله انتخاب مواد، تعيين تلرانسها، بهينه كردن عملكرد قطعه و ... ارائه می نمايند.

 پس از تكميل طرح محصول، طرح قالب نهايی شده و با نظارت مهندسی بر كليه عمليات قالبسازی، قالب قطعه و تجهيزات مورد نياز توليد آماده می گردد. مرحله بعد توليد آزمايشی و انجام آزمونهای ابعادی و عملكردی بروی قطعات می باشد تا تائيد مشتری جهت شروع توليد انبوه دريافت گردد. نتيجه كار توليد محصولی با كيفيت مطلوب، به موقع و با پايين ترين قيمت ممكن ورای انتظارات مشتری می باشد.

 
   

 


چاپ