خط مشی

   
 

خط مشي كيفيت شرکت پانیذ پلاستیک البرز

شركت توليدي پانيذپلاستيك البرزدر زمينه توليد انواع قطعات پلاستيكي فعاليت داشته و امكانات خود را به كار مي برد تا محصولاتي را مطابق استانداردهاي مورد نياز مشتري توليد نمايد . و در اين راستا شركت پانيذپلاستيك البرز كليه نيازمنديهاي استاندارد تضمين كيفيت سري ISO9001:2008 و استانداردهاي سيستمي خاص مشتري را در سازمان , شناسايي و اجرا مي نمايد و در راستاي اين هدفها خط مشي خود را مطابق موارد ذيل تعريف نموده است :

 تامين نيازهاي مشتريان با هدف افزايش رضايت ايشان .

 حصول اطمينان از كيفيت محصولات توليد شده و مطابقت با استانداردها و مشخصات فني و كيفي تعريف شده توسط مشتريان .

انجام آموزشهاي لازم در جهت افزايش دانش علمي و كاربردي پرسنل سازمان.

انجام اقدامات لازم جهت بهبود محصولات ، فرايندها و خدمات سازمان .

 

اين خط مشي به منزله چهارچوبي براي بازنگري اهداف كيفيت بوده و مديريت سازمان متعهد مي گردد اين خط مشي در سازمان درك ، اجرا و

 بازنگري شده و پيگيريهاي لازم جهت اطمينان از تداوم عملكرد سيستم صورت مي پذيرد .

 

 
   

 


چاپ